Ballotagetijd

Na inleveren van het ingevulde Aanmeldingsformulier en Verklaring Omtrent Gedrag beslissen alle leden van het bestuur voor of tegen het aangevraagde lidmaatschap.

Het bestuur geeft hiervan mondeling en/of schriftelijk bericht aan de aanmelder.

Is de aanmelder geacht geschikt te zijn voor de schietsport bij SV Dow, dan wordt door de penningmeester een rekening gestuurd aan de aanmelder voor entreegeld SV Dow,   contributie KNSA  en  entreegeld KNSA.

Zodra de penningmeester dit bedrag van de aanmelder heeft ontvangen, wordt door de secretaris de aanmelding bij de KNSA gedaan.

Zodra de KNSA de aanmelding heeft geregistreerd in het KNSA ledenbestand, ontvangt de secretaris na enkele weken het lidmaatschap kaartje van de KNSA van de aanvrager.

De tijd tussen de aanmelding bij de KNSA en het ontvangst van de KNSA pas is het potentiele nieuwe lid Introducee. De Introducee mag onder begeleiding en onder direct toezicht schieten met een klein kaliber vuurwapen en de schietbeurten worden in deze tijd genoteerd op een 10 beurtenlijst.

Zodra de aanmelder het lidmaatschap kaartje van de secretaris heeft ontvangen, stuurt de penningmeester een rekening aan de aanmelder voor de contributie van SV Dow voor de resterende maanden van het jaar.

Zodra het bedrag van de contributie door de penningmeester is ontvangen, verandert de status van het potentiele lid van Introducee naar Aspirant.

De Aspirant tijd is wettelijk minimaal 5 maanden.

De Introducee tijd en Aspirant tijd zijn samen wettelijk minimaal 6 maanden.

Gedurende deze 5 maanden tijd schiet de Aspirant onder toezicht met klein kaliber vuurwapens.

Na de 6 maanden beslist het bestuur of het potentiele lid wordt toegelaten als Regulier lid van SV Dow.  Daarna heeft een Regulier lid van SV Dow stemrecht.