Ballotagetijd

Na inleveren van het ingevulde Aanmeldingsformulier en Verklaring Omtrent Gedrag beslissen alle leden van het bestuur voor of tegen het aangevraagde lidmaatschap.

Het bestuur geeft hiervan mondeling en/of schriftelijk bericht aan de aanmelder.

Is de aanmelder geacht geschikt te zijn voor de schietsport bij SV Dow, dan wordt door de penningmeester een rekening gestuurd aan de aanmelder voor contributie KNSA  en  entreegeld KNSA.

Zodra de penningmeester dit bedrag van de aanmelder heeft ontvangen, wordt door de secretaris de aanmelding bij de KNSA gedaan.

Zodra de KNSA de aanmelding heeft geregistreerd in het KNSA ledenbestand, ontvangt de secretaris na enkele weken het lidmaatschap kaartje van de KNSA van de aanvrager.

Na aanmelding bij de KNSA en het ontvangst van de KNSA pas is het potentiele nieuwe lid aspirant lid.

De aspirant tijd is wettelijk minimaal 6 maanden.

Het aspirant lid mag onder begeleiding en onder direct toezicht, van een zoveel mogelijk vaste begeleider, schieten met een klein kaliber vuurwapen.  De schietbeurten worden gedurende deze periode geregistreerd op een 10 beurtenlijst.

Na voltooien (bij voorkeur binnen 6 maanden) van het 10 beurten traject volgt een vaardigheidstest.

Hierna volgt een ballotage door leden van het bestuur, de begeleider en de examinator. Bij een positief resultaat stuurt de penningmeester een rekening aan de aanmelder voor entreegeld en contributie van SV Dow. (voor de resterende maanden van het jaar)

Zodra het bedrag door de penningmeester is ontvangen, verandert de status van aspirant lid, met in acht nemend van de 6 maanden, in regulier lid.

Daarna heeft een regulier lid van SV Dow stemrecht.